برای استخدام در شیت کالا  رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.Info@SheetKala.com