به فروشگاه شیت کالا خوش آمدید

شیت کالا

دسته بندی ها

19.10.2018

عملیات های ضد دیوارنوشت و ضد خراش AG ANTIGRAFF

عملیات های ضد دیوارنوشت و ضد خراش AG ANTIGRAFF

پنل های پلی کربنات arcoPlus مقاومت بسـیار بالایی دارند. این ویژگـی همـراه با عایق بودن، آن ها را بـرای روکاری، پنجره نیمه شـفاف و نورگیر ســقفی ایده آل می ســازد. در صـــورتی که، در مکانی که این پنل ها نصـــب شده اند، احتمال تخریب در اثر رنگ آمیزی از طریق اسـپری و ایجاد خراش بر سـطح وجود داشــته باشـد، انتخاب منطقی تر می تواند اسـتفاده از عملیات ضد دیوار نوشـته- AG باشـد. این عملیات یک سـطح ضـد دیوار نوشــته و ضــد خراش را ایجاد می کند. به طوری که با ایجاد یک ســــد دافعه در برابر روغن ها و آب، از نفوذ جوهر نوشته ها به زیرلایه ها جلوگیری می کند و از طرفی نیز زدودن آن ها را آسان می سـازد. در عین حال سطح arcoPlus در برابر بســـیاری از عامل های شیمیایی مقاومت بیشتری خواهد داشت.

ادامه مطلب
19.10.2018
عملیات های ضد دیوارنوشت و ضد خراش AG ANTIGRAFF
19.10.2018
عملیات تخصصی فرابنفش UV tech
19.10.2018
عملیات فرابنفش-مات UV matt
19.10.2018
عملیات مطلق - AR absolute
19.10.2018
عملیات - AR
19.10.2018
عملیات کنترل خورشیدی - IR
19.10.2018
فناوری رنگ دوگانه - CALEIDO
19.10.2018
انتقال نور -LIGHT TRANSMISSION LT
19.10.2018
ضریب سایه -SHADING FACTOR SC
19.10.2018
فاکتور خورشیدی SF یا SOLAR FACTOR

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران – خیابان پانزده خرداد خیابان پامنار پاساژ قائم طبقه دوم واحد6
  • تلفن: 021-33993738
  • ایمیل: info@sheetkala.com
  • ساعت کاری فروشگاه: هفت روز هفته و حتی روزهای تعطیل